Privacy is een kwestie van vertrouwen, en uw vertrouwen is heel belangrijk voor ons. apvine NV vindt de bescherming van uw persoonsgegevens uiterst belangrijk en we willen u dan ook zo goed mogelijk informeren en controle geven over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt en we zullen dit ook respecteren. Dit om een zo optimaal mogelijke ervaring te bieden van onze diensten conform de AVG-wetgeving. Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die wij verzamelen tijdens uw interacties met Inkubis, bijvoorbeeld wanneer u onze website bezoekt, diensten van ons aankoopt, solliciteert, enzovoort. Deze privacyverklaring gaat uit van

apvine NV, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2550 Kontich, Veldkant 33B en ondernemingsnummer BE 0742.554.497.

Persoonsgegevens die wij verzamelen van u

apvine verzamelt in het kader van zijn werking verscheidene persoonsgegevens afhankelijk van uw relatie met apvine.

Als klant en/of prospect

In het kader van klanten beperkt apvine zich tot het verzamelen van de volgende persoonsgegevens:

 • Identificatie- en contactgegevens (Naam, adres, e-mail, telefoonnummer);
 • Professionele gegevens (Ondernemingsnummer, beroep);
 • Financiële en economische gegevens (Facturen);
 • Bankgegevens (Details bankaccount).
 • Als leverancier

In het kader van leveranciers beperkt apvine zich tot het verzamelen van de volgende persoonsgegevens:

 • Identificatie- en contactgegevens (Naam, e-mail, telefoonnummer);
 • Professionele gegevens (Ondernemingsnummer, beroep);
 • Bankgegevens (Bankaccount).
 • Financiële en economische gegevens (facturen)

Als sollicitant

In het kader van sollicitanten beperkt apvine zich tot het verzamelen van de volgende persoonsgegevens:

 • Identificatie- en contactgegevens (Naam, e-mail, telefoonnummer);
 • Professionele gegevens (CV, motivatiebrief en evaluaties).

In sommige gevallen kunnen deze persoonsgegevens nog verder aangevuld worden met connectie gegevens (referenties). Gelieve geen gevoelige informatie, zoals gezondheidsinformatie, informatie betreffende strafrechtelijke veroordelingen of bankrekeningnummers in te geven.

Als bezoeker van de website

Indien u de website bezoekt verzamelen wij een aantal persoonsgegevens van u d.m.v. cookies. Hiervoor verwijzen we u graag naar onderstaande cookieverklaring.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens van u

Als klant en/of prospect

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens van klanten voor de volgende doeleinden:

 • Het aanbieden van onze diensten;
 • Het verwerken van orders;
 • Het onderhouden van klantrelaties;
 • Marktonderzoek;
 • Het versturen van persoonlijke aanbiedingen en advertenties;
 • Het behandelen van vragen en problemen omtrent onze diensten;
 • Het voeren van onze boekhouding.

Als leverancier

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens van leveranciers voor de volgende doeleinden:

 • Het optimaal samenwerken en onderhouden van leveranciersrelaties;
 • Het plaatsen en betalen van orders;
 • Het voeren van onze boekhouding.

Als sollicitant

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden;

 • Het voeren van een effectieve en efficiënte rekruterings- en selectieprocedure;
 • Latere communicatie voor een (andere) vacature binnen een aanvaardbare termijn.


Hoe hebben wij uw persoonsgegevens verkregen?

Als klant

Wij verkrijgen uw persoonsgegevens die u rechtstreeks met ons meedeelt. In sommige gevallen kan het zijn dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen via ons netwerk. Indien dit het geval is, zullen wij u hierover informeren tijdens ons eerste contact zoals de wetgeving het vereist.

Als leverancier

Wij verkrijgen uw persoonsgegevens die u rechtstreeks met ons meedeelt of die u zelf publiek maakt met de mogelijkheid om contact op te nemen.

Als sollicitant

Wij verkrijgen de persoonsgegevens die u met ons meedeelt via uw sollicitatie. Daarnaast kan het zijn dat wij beroep doen op derde partijen (vorige werkgevers) voor referenties.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Wij delen uw persoonsgegevens met derde partijen die ons communicatiediensten en IT-diensten verlenen voor zover als nodig voor de uitvoering van onze verwerkingen. Wij gebruiken volgende types van dienstverleners:

 • De hosting provider van de website;
 • Het CMS platform van de website;
 • Een cloud CRM platform;
 • Een cloud HR platform;
 • Gegevensopslag in de cloud;
 • Cloud office-applicaties (inclusief e-mail).

Wij verzekeren u echter dat al onze derde partijen de nodige maatregelen nemen om uw privacy te garanderen.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij verbinden ons ertoe uw persoonsgegevens niet langer te bewaren binnen het doel waarvoor we deze hebben verzameld. Indien wij uw gegevens toch wensen te bewaren voor een langere termijn zullen wij hiervoor expliciete toestemming vragen. Gegevens van sollicitanten worden bewaard gedurende maximaal 1 jaar, na dat jaar vragen wij de sollicitant toestemming om zijn gegevens opnieuw voor een jaar te bewaren.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Apvine stelt alles in het werk om de bescherming van uw persoonsgegevens te kunnen garanderen. Vanuit deze optiek hebben wij beveiligingstechnologieën en -maatregelen geïmplementeerd om de beschikbaarheid, confidentialiteit en integriteit van uw persoonsgegevens te garanderen.

Uw rechten

Indien u uw persoonsgegevens deelt met Apvine verkrijgt u hierover een aantal rechten. Inkubis respecteert deze rechten en stelt transparantie en accuraatheid van uw persoonsgegevens voorop. U hebt als individu daarom het recht op:

 • Inzage en/of overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Aanpassing (rectificatie) van uw persoonsgegevens indien deze foutief of onvolledig zijn;
 • tijdelijke (of definitieve) beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Wissing van uw persoonsgegevens;
 • Uzelf te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden.

Indien u gebruik wenst te maken van deze rechten of moest u verder klachten hebben over de naleving van de privacyverklaring, dan dient u ons eerst te contacteren. De nodige contact gegevens kan u onderaan deze verklaring terugvinden. Indien u daarna nog een onopgelost probleem heeft waarvan u vindt dat wij dit niet naar behoren hebben beantwoord, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de gegevensbescherming. Je doet dit in de EU-lidstaat van je gewone verblijfplaats, van de plaats waar je werkt of van de plaats waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden. In België dien je een klacht in bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (contact@apd-gba.be; https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be). In Nederland doe je dit bij de Autoriteit Persoonsgegevens via het meldingsformulier klachten: https://www.autoriteitpersoons...

Aanpassingen aan de privacy policy

Van tijd tot tijd brengen wij wijzigingen aan deze privacy policy aan. De meest recente versie van onze privacy policy vind je altijd terug op de website. Wij raden daarom aan om deze regelmatig te bekijken. Bij significante wijzigingen aan onze privacyverklaring zullen wij gebruik maken van een pop-up op de website. Deze privacy policy werd het laatst geüpdatet op 21 april 2022.

Contact

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over deze Privacy Policy of over de verwerkingen van je persoonsgegevens? Of wil je een van je rechten uitoefenen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via:

E-mail: dataprotection@inkubis.eu

Per post: Apvine NV t.a.v. privacy manager – Veldkant 33b – 2550 Kontich, België

Wij zullen ons uiterste best doen om binnen de termijn van een maand na ontvangst van je verzoek te reageren. Als we geen gevolg kunnen geven aan je verzoek, of als we dit onmogelijk kunnen doen binnen een maand en wij de termijn willen verlengen, zullen we je hiervan op de hoogte stellen. Mogelijk contacteren we jou om je identiteit te verifiëren, om zo misbruik te voorkomen.

Deze privacy verklaring kan worden gewijzigd en is te allen tijden te vinden op deze website.